ERCİYES ANADOLU HOLDİNG'İN 5 ŞİRKETİ DAHA SATIŞA ÇIKTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)yenilenebilir enerjide dev satış için ilan verdi

10.07.2024 13:24:00 0
ERCİYES ANADOLU HOLDİNG

Kapalı teklif, açık artırma ve açık ihale usulü ile satılacak
TMSFErciyes Holding'e bağlı RHG Enertürk Enerji, Sibelres Elektrik, Muradiye Elektrik, Gün Güneş Enerjisi Elektrik, Betim Enerji Yatırım Üretim A.Ş., kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile satışa çıkardı. 

Enerji şirketlerinin satış ilanlarını Ertekin duyurdu 
Satışı Erciyes Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin sosyal medya hesabından duyurdu. Ertekin, “Holdingimizin en önemli faaliyet alanlarından biri olan yenilenebilir enerji alanındaki şirketlerimiz bu gece resmi gazetede çıkan 5 ilan ile satışa çıktı” dedi.

ElektrikliaraçşarjağıişletmeciliğialanındakiyatırımlarıylaadınısıkçaduyuranRHGEnertürkEnerji;farklıillerdebulunanyedihidroelektriksantrali(HES)veİstanbuliliSilivriilçesindekirüzgarenerjisantraliyle(RES)birliktesatışaçıkıyor.Toplamkurulugücü221,73MWmolanRHGEnertürkEnerji’ninmuhammenbedeli6.200.000.000TL(AltımilyarikiyüzmilyonTürkLirası)olarakduyuruldu.
Bünyesinde;VaniliTuşbailçesindeyeralan,tekeksenligüneştakipsisteminesahipTürkiye’ninenbüyükgüneşenerjisantrallerinden(GES)biriveAntalyailiAksekiilçesindekigüneşenerjisantralibulunanve88,54MWmtoplamkurulugücesahipGünGüneşEnerjisi’ninmuhammenbedeli2.000.000.000TL(İkimilyarTürkLirası).
İzmir-Manisahattındabulunantoplamkurulugücü87,65MWmrüzgarenerjisantraliileSibelresElektrik’inMuhammenbedeli2.700.000.000TL(İkimilyaryediyüzmilyonTürkLirası)
VaniliMuradiyeilçesindekihidroelektriksantralleriile42,30MWm’lıkkurulugücesahipMuradiyeElektrikveİstanbuliliSilivriilçesindekirüzgarenerjisantraliile100,80MWm’lıkkurulugücesahipBetimEnerjiiçindeihaletakvimibellioldu.MuradiyeElektrik’inmuhammenbedeli2.100.000.000TL(İkimilyaryüzmilyonTürkLirası)iken;BetimEnerji’ninmuhammenbedeli2.600.000.000TL(İkimilyaraltıyüzmilyonTürkLirası)olarakduyuruldu.
Yatırımcılarsatışilanındabelirtilenkoşullarısağladıklarıtakdirde,‘TMSFİştiraklerveGayrimenkullerDaireBaşkanlığı,BüyükdereCad.No:143Esentepe34394Şişli/İstanbuladresindenihaleşartnamesinialarakbelirlenentarihlerdeilgilisantrallerigezebilecekveşirketlereilişkindetaylıbilgilereelektronikortamdasunulacakolanbilgiodasındanerişimsağlayabilecek.
İhaleşartnamesikapsamındahazırlanankapalıteklifzarflarının,bildirilensonbaşvurutarihinekadar‘TMSFİştiraklerveGayrimenkullerDaireBaşkanlığı,BüyükdereCad.No:143Esentepe34394Şişli/İstanbul’Adresineeldenteslimedilmesigerekiyor.KapalızarfileverilentekliflerihaletarihindeTasarrufMevduatıSigortaFonundadüzenlenecektoplantıylateklifverenyatırımcılarınhuzurundaaçılarakİhaleKomisyonutarafındandeğerlendirilecekveardındanaçıkartırmayageçilecek.
Yenilenebilirenerjişirketlerininsatışihaleleri,Türkiye'ninekonomikdinamiklerineyönverecekönemlibir sürecibaşlatıyor.İhaleyeilişkinayrıntılıbilgi“TMSFİştiraklerveGayrimenkullerDaireBaşkanlığı,Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul’ adresinden, internet üzerinden https://www.tmsf.org.trveya 0.212.3402412/0.212.3401494nolutelefonlardanalınabilecek.
Haber Merkezi

 


ÜLKÜ OCAKLARI KAYSERİ İL BAŞKANI HALİT YAĞMUR: HER BOZKURT İŞARETİ YAPAN ÜLKÜCÜ DEĞİLDİR

DİRMEN “İSTEDİĞİNİZ OLMADI OLMAYACAK”

CHP İL DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA PINARBAŞI VURGUSU YAPILDI

CHP İL KADIN KOLLARI SEÇİM YAPTI

TİP KAYSERİ YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

HAYRİYE ERDEM GÜVEN TAZELEDİ

KUTLU PARTİ KURULDU

DEMİREZEN, LİDERİMİZİN TÜM KAYSERİLİLERE SELAMI VAR

CHP KOCASİNANDA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

PINARBAŞI’NDA HALK YENİDEN SANDIGA GİTTİ